2020-03-22T15:27:39+02:00

*סנדלי שורש מגובים באחריות יצרן למשך שנה ושנה נוספת בתוספת שירות הנקודה הירוקה.

*שירות הנקודה הירוקה - כל עוד הנקודה הירוקה בסוליית ני הסנדלים נראות בבירור ובמלואן,מהוות גם הן פרמטר במימוש האחריות על הסנדלים ,בהתאם למקרה ובכפוף לשיקול דעתה של החברה, גם לאחר תום תקופת אחריות הרגילה.

* האחריות מכסה פגמי ייצור ופגמים בחומרי גלם בלבד.

האחריות אינה מכסה מוצרים שנעשה בהם שימוש לא סביר מוצרים אשר עברו תאונה ,הזנחה או בלאי טבעי.

מוצר במסגרת האחריות יתוקן או יוחלף ללא עלות,בהתאם למקרה ובכפןף לשיקול דעתה של החברה.


הוראות טיפול ואחסנה של סנדלים:

  • לשמירה על הסנדלים, יש לכבסם במוכנת כביסה בטמפרטורה שלא עולה על 30 מעלות או במים קרים.
  • יש לכבס את הסנדלים כשהסקוצ'ים סגורים,על מנת לשמור על אורך חייהם.
  • יש לייבש את הסנדלים באוייר הפתוח בצל.
  • יש להימנע מחשיפת הסנדלים לחום גבוהה אין להשאיר את הסנדלים ברכב סגור החונה בשמש.

לפני מסירת הסנדלים לתיקון.

  • יש לכבס את הסנדלים ולייבשם! סנדלים שלא יגיעו במצב נקי ויבש לא יטופלו!
  • יש להציג הוכחת קנייה חשבונית /תעודת אחריות.
  • העברת המוצר לתיקון תתבצע באמצעות החנות ממנה נרכש
  • העברת הסנדל תיקון תבוצע בזוג תואם בלב

*אי ציות על אחת מההוראות אלה מסיר את האחריות מהסנדלים באופן מידי.


 יש למסור את הסנדלים לתיקון באחת מהחניות (שילת 08-9187095- בנימין 02-531006) יש למסור 2 זוגות סנדלים  ולא סנדל בודד

הסנדלים יתקבלו לתיקון רק המצב שהם מכובסות ויבשות ועם הוכחת קניה.

זמן תיקון לוקח עד 30 ימי עסקים.

יש אפשרות לשלוח את הסנדלים לתיקון בדואר לפרטים נא ליצור קשר 02-5831006

08-9187095